Mitsubishi Electric

PL EN

Zgłoszenie awarii

Mitsubishi Electric / Thermoscreens


Długość Instalacji mb Średnica ciecz mm Średniaca gaz mm
Ilość kolan 90 szt Ilosć czynnika dodatkowego kg Ilość czynnika suma kg
Róznica wysokości Agregat powyżej Agregat poniżej Róznica wysokości m
Wyłącznik nadmiarowy A Prąd pracy A  
Napięcie zasilania L1-N (V) L1-L2 (V) L1-L3 (V) L2-L3 (V)
Temperatura Zewnętrzna
oC
Wewnętrzna
oC
Nawiewana
oC
Zadana
oC
x
Dodaj kolejną część


Dodaj kolejny załącznik
Pole obowiązkowe
ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ODESŁANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH W TERMINIE 7 DNI OD DNIA REALIZACJI NINIEJSZEGO ZGLOSZENIA NA KOSZT WŁASNY.PRZEKROCZENIE W/W TERMINU BĘDZIE STANOWIŁO PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA FAKTURY NA WYMIENIONE CZĘŚCI. PODSTAWĄ DO ROZPATRYWANIA REKLAMACJI JEST WYPEŁNIONA CZYTELNIE KARTA ZGŁOSZENIA ZGW WRAZ Z DOŁĄCZONĄ KOPIĄ KSIĄŻKI GWARANCYJNEJ ZAWIERAJĄCĄ WPISY O PRZEGLĄDACH TECHNICZNYCH WYKONANYCH PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS.W PRZYPADKU NIEWYPEŁNIENIA LUB NIEPRAWIDLOWEGO WYPEŁNIENIA REKLAMACJE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE*
Zapoznałem się z procedurą gwarancyjną*
PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJĘ WW. WARUNKI

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ FORMULARZ
captcha